Om styrpaastofferne.dk

Dette web-site er udarbejdet af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg.

Formålet med Styr på stofferne er at give viden om og gode ideer til, hvordan man omgås farlige stoffer og materialer i bygge- og anlægsbranchen på en måde, som er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig.

På siden finder du derfor både lovgivning og gode eksempler samt værktøjer til selv at komme i gang.

Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger, og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område

Vi vil gerne høre fra dig
Siden vil være under løbende udvikling, og vi hører meget gerne fra dig – både hvis du har kommentarer til det, der står, hvis der er noget, du savner, eller hvis du vil dele dine erfaringer og gode ideer til fx substitution eller alternative arbejdsprocesser.

Skriv en mail til kontakt@bfa-ba.dk mrk. styr på stofferne.

God fornøjelse med at få styr på stofferne 
BFA Bygge & Anlæg